Trạm biến áp 110kV Cẩm Phả 2 và nhánh rẽ tỉnh Quảng Ninh

Trạm biến áp 110kV Cẩm Phả 2 và nhánh rẽ tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Đường dây và trạm biến áp 110KV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đường dây và trạm biến áp 110KV Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2011 – 8/2011
Đường dây và trạm biến áp 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Đường dây và trạm biến áp 110KV Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 1/2010 – 4/2011
Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 7/2015 - 9/2015