Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 – 11/2015
Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Trang bị phần mềm quản lý và mạng máy tính nội bộ - Sê San

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Thời gian thực hiện: 10/2014 – 1/2015
Trạm biến áp 220kV Kim Động

Trạm biến áp 220kV Kim Động

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 8/2014 – 12/2014
Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn-Núi 1, Tỉnh Thanh Hóa

Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn-Núi 1, Tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 4/2014 – 9/2014
Trạm biến áp 220kV Thành Công, cải tạo trạm 110kV Thành Công

Trạm biến áp 220kV Thành Công, cải tạo trạm 110kV Thành Công

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện: 4/2014 – 5/2014
TBA 110kV Phong Thổ và TBA 110kV Mường So

TBA 110kV Phong Thổ và TBA 110kV Mường So

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 9/2013 – 11/2013
Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Trạm 220kV Sóc Sơn và trụ sở 15 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1
Thời gian thực hiện: 9/2013 – 11/2013
Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang

Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 7/2013 – 9/2013
Trạm biến áp 220kV Sơn La và đấu nối

Trạm biến áp 220kV Sơn La và đấu nối

Chủ đầu tư: Ban QLDA Các công trình điện Miền Bắc
Thời gian thực hiện: 2/2011 – 9/2011